hotel fonts del cardener

Política de privacitat

L'informem que les dades personals obtingudes a partir del formulari de la web, així com la seva direcció de correu electrònic, han estat incloses en un fitxer del qual és responsable HOTECARD SL, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada i que pogués ser del seu interès. HOTECARD SL es compromet a l'ús exclusiu de les dades, recollides mitjançant el formulari, amb la finalitat mencionada anteriorment. L'interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula. L'enviament d'aquest e-mal implica l'acceptació de les clàusules exposades. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent direcció HOTECARD SL; Crtra Tuixent s/n, 25284 La Coma i La Pedra.

Formulari de contacte